Svinepest og hedebølge

Svinepest – nyt udbrud i Polen

Det Polske Veterinærdirektorat  ​​har indenfor de sidste 5 dage fundet flere nye tilfælde af ASF-udbrud i polske tamsvinebesætninger. Bl.a. er den største produktionsregion med 600.000 slagtesvinspladser blevet berørt, hvilket uden tvivl vil medføre ”vanskeligheder” omkring afhentning af svin til slagtning. Det vil også komme til at påvirke afsætningen af smågrise til de berørte områder i den kommende tid, hvilket kan gå ud over dig som landmand.

Vi følger situationen nøje og er i tæt dialog med vores polske samarbejdspartnere og kan allerede nu informere, at der kan komme udfordringer i at afhente de aftalte mængder til aftalte tidspunkter.

 

 

Vejrforhold giver udfordringer

Grundet hedebølge rundt om i Europa kan FVST til enhver tid med meget kort varsel udstede kørselsforbud med grise igennem nogle lande på bestemte tidspunkter på dagen eller i værste tilfælde hele dagen. 

Vi opfordrer alle til at bevare roen og en ordentlig tone i forhold til denne situation, da denne adskiller sig fra de øvrige udfordringer FVST har bragt hele branchen i.

 

Vi vil løbende holde jer orienteret omkring de ovenstående situationer.

 

Med venlig hilsen

NV-Randers A/S

Michael Vinderslev

Tlf. +45 20 80 20 01

af transporter med grise.

Læs vigtig info: Klik her

Fra 1. juli 2019 øges Fødevarestyrelsens indladningskontrol dvs. dyrlægerne vil skærpe kontrollen af grise, der læsses på eksportbilerne.

Hvis grisene vejer mere end det aftalte på ordrebekræftelsen, kan vi risikere, at grisene bliver afvist pga. læssetætheden. Derfor er det meget vigtigt, at grisene vejer det aftalte, således de ikke bliver afvist. Afviste grise må ikke sendes retur til stalden og vil blive aflivet, hvorfor vi bliver nødsaget til at fratrække dem i afregningen.

Fra 15. august styrkes kontrollen af transportegnethed ved indførelse af øget fremdrivning/synstid med 50% længere tid og i nogle tilfælde skal grisene kontrolleres af 2 dyrlæger, således de kan observeres fra begge sider.

Det er meget vigtigt, at man som leverandør har styr på, hvornår en gris er transportegnet eller ej.

Følgende vil blive sorteret fra med risiko for politianmeldelse og bøde:

Halt, blodøre/ørebid, sår generelt, navlebrok for stort eller navlebrok med sår og halebid

Vi opfordrer alle til at være ekstra påpasselige mht. de grise, der udleveres.

Som producenter har I trods alt haft grisene i stalden i 3 måneder og bør vide, hvilke grise der er transportegnede i modsætning til vores chauffører, som har 3 sekunder til at vurdere hver enkelt gris.

Vi håber på jeres forståelse og samarbejdsvilje.

Hvis du har spørgsmål til ovennævnte, er du velkommen til at ringe til Niels Vinderslev tlf. 20802000, Michael Vinderslev tlf. 20802001 eller Torben Nisgaard tlf. 21252455.

Med venlig hilsen

NV-Randers A/S

NV-Randers A/S Vinderslev erobrede 20% af markedsandelene på griseeksport, hvor en indsats med fokus på landmanden i centrum, afsætningssikkerhed, priser i top og gennemsigtighed i handlerne medfører kraftig udvikling.

Smågrise i udvikling året rundt

Året rundt oplever vi efterspørgsel på stabile og seriøse smågrisebesætninger, der har optimal svineproduktion og god fortjeneste som fællesmål. Vi udvælger vores købere med omhu, hvor både likviditet og afsætningspotentiale er grundlæggende, hvilket også er opskriften på vores succes.

Positivt 2019

Årets første kvartal har været rigtig godt for de danske smågriseproducenter, og god gang i det tyske slagtesvinsmarked har haft en markant indflydelse på den positive udvikling, hvor Kinas problemer med ASF vækker tanker med håb om mere eksport fra Europa. Alle erfarne svineproducenter har tidligere oplevet lignende opsving i konjunkturerne, spørgsmålet er bare, om det fortsætter i år? Nogle påstår, at der er et par fantastiske år i vente, dog er der endnu ingen konkrete tiltag som f.eks. eksportudvidelse til Kina. Vi håber på det bedste og observerer både det europæiske marked samt verdensmarkedet nøje. Vi er slet ikke i tvivl om, at hvis der kommer konkrete beviser for al den optimisme, der florerer blandt mange, vil vi udnytte situationen til gavn for vores faste kunder.

Her kan boblen briste

Den umiddelbare optimisme for de næste par år kan indtil videre virke, som at befinde sig i en sæbeboble. Der er mange udefrakommende faktorer, som kan vende situationen 180 grader, såsom Tyskland står fortsat i svinepestens skygge og USA’s svineproduktion er stadig i udvikling. Polen kæmper fortsat med ASF, hvilket truer deres samarbejde med USA grundet svage resultater på området, samt Rumænien kæmper med likviditeten grundet store økonomiske tab i efteråret, hvor svinepesten var i kraftigt udbrud. Vi mener dog ikke, at dette er nye risikofaktorer for det europæiske marked, man skal dog ikke glemme, at de findes. Nuværende måneder er typisk den bedste tid for smågriseproducenter, hvorfor vi først realistisk kan revurdere markedsprognoserne omkring slutningen af maj/juni måned.
Situation herhjemme, hvor man har indskærpet og øget kontrol samt indført nye retningslinjer for producenterne, vil have indflydelse på afsætningen af smågrise. Tiltaget med halekupering kan give udfordringer hos de fleste nuværende aftagere og det er fortsat uvist, hvilken effekt det vil have på Europas slagtesvinsproducenter. Omstillingsprocessen i Europa kan tage længere tid end herhjemme, men vi er parate til at hjælpe vores europæiske aftagere.

Ingen svigt i efteråret!

Vi mener bestemt ikke, at man skal handle til enhver pris, dermed er vi imod at undervurdere og dumpe priserne i efteråret samt kunstigt forhøje dem i foråret. En fast pris året rundt giver langt bedre resultater for landmanden, hvor produktion og afsætning ikke udsættes for sæsonudsving. Nogle har allerede glemt, da deres grise blev solgt til 200 kr. uanset mængde og status i oktober 2018, og selv et højt tillæg i opsvingsperioden kan ikke kompensere det store tab fra efteråret for landmanden, Vi kan med stolthed konstatere at sidste år med over ca. 1 mio. grise via kontraktleveringer, blev ingen af vores kontrakt- og samarbejdspartnere udsat for kontraktbrud, og at tillægget holder året rundt. Bedst opnåeligt tillæg sikrer afsætning, hvor puljens udsving indhenter sæsonens fortjenester til producenterne.

At være næsvis har betalt sig!

NV-Randers A/S Vinderslev har i 2018 indført obligatoriske kontrolbesøg hos de udenlandske kunder, hvor vi sammen drøfter effektivitet samt kvaliteten af besætninger, for at begge parter kan opnå højeste udbytte af sine grise. Vi har svinefaglige rådgivere i Polen, Tyskland og Italien, som står til kundernes rådighed 24-7. Dette giver os unik mulighed for at reagere hurtigere, hindre reklamationer og besværlige erstatningssager, samt optimere produktionens resultater. Fra at være en handelsvirksomhed er vi nu blevet til en strategisk partner for vores danske såvel som udenlandske kunder.

Danmarks reneste Eksportstald

Vi tør sige, at vi har den eksportstald med højeste hygiejneniveau og mindste smitterisiko i Danmark. Vi er ansvarsfulde og effektive samt forsøger altid at være et skridt foran, for at dække markedets og kundernes behov på bedste vis. Vi er specialister i handel med grise siden 1965 og eksport af danske grise siden 1991. NV–Randers A/S håndterer ca. 2 mio. grise året rundt i vores omlæsningsstalde, der er opdelt efter sundhedsstatus, desuden har hver stald 8 adskilte staldafsnit med plads til ca. 750 smågrise i alt. Til lastbilerne har vi 4 haller til manuel indvendig rengøring, og vaskehal til automatisk udvendig vask, alle med kvalitetsudstyr til rengøring og desinfektion samt personale med mange års erfaring, der sikrer top hygiejne. Eget værksted til vores 25 specialbyggede lastbiler, engagerede chauffører og i alt over 60 erfarne, kompetente og ansvarlige medarbejdere gør os til førende aktør på markedet.

Vi glæder os til at høre fra dig 

Den bedste løsning for den enkelte kunde kommer af en tæt dialog og et kyndigt samarbejde, hvorfor vores kompetente medarbejdere altid er klar til at hjælpe på telefon 86 43 41 00 eller via kontaktformularen her på vores hjemmeside. Hvad end det drejer sig om grise til salg, gennemførsel af grisetransport med en af vores 25 specialbyggede lastbiler eller produktionsrådgivning som led i en handel, er vi klar til at hjælpe.

Til vores slagtedyrsleverandører

Da slagterierne har lukket for slagtning både torsdag den 30. maj 2019 og fredag den 31. maj 2019 skal vi have jeres tilmeldinger senest onsdag den 29. maj 2019 kl. 10.00 for de slagtedyr, der skal hentes mandag den 3. juni 2019 og tirsdag 4. juni 2019.

Med venlig hilsen

NV-Randers A/S Vinderslev

En fryd for øjet!

Årets første kvartal har været rigtig godt for danske smågriseproducenter, da smågrisenoteringen næsten hver torsdag var en fryd for øjet, hvor godt gang i det tyske slagtesvinsmarked har haft en markant indflydelse på den positive udvikling. Kinas problemer med ASF vækker også nogle tanker med håb om mere eksport fra Europa. Alle erfarne svineproducenter har tidligere oplevet lignende opsving i konjunkturerne, spørgsmålet er bare, om det bliver ved i år? Nogle påstår, at der er et par fantastiske år i vente for danske svineproducenter, dog er der ikke konkrete tiltag som f.eks. eksportudvidelse til Kina eller lignende endnu. Vi håber på det bedste og observerer både det europæiske marked samt verdensmarkedet nøje. Vi er slet ikke i tvivl om, at hvis der kommer konkrete beviser for al den optimisme, der florerer blandt mange, vil vi udnytte situationen til gavn for vores faste kunder.

Her kan boblen briste

Den umiddelbare uendelige optimisme for de næste par år kan indtil videre virke, som at befinde sig i en sæbeboble. Der er mange udefrakommende faktorer, som kan vende situationen 180 grader. Tyskland står fortsat i svinepestens skygge, USA’s svineproduktion er fortsat i udvikling, Polen havde knap 50 tilfælde af ASF hos vildsvin blot i marts måned og Rumænien kæmper med likviditeten grundet store økonomiske tab i efteråret, hvor svinepesten var i kraftigt udbrud. Vi mener dog ikke, at dette er nye risikofaktorer for det europæiske marked, men man skal dog ikke glemme, at de findes. Efteråret er typisk den bedste tid for smågriseproducenter, hvorfor vi først vil revurdere markedsprognoserne omkring maj måned, hvis situationen forbliver lige så gunstig, som den har været den sidste måneds tid.

Ny verden for smågriseproducenter

Situation herhjemme, hvor man har indskærpet og øget kontroller samt indført nye retningslinjer for producenterne, vil have indflydelse på omsætningen af smågrise i Europa. Tiltaget med halekupering kan give udfordringer hos de fleste nuværende aftagere af smågrise og det er fortsat uvist, hvilken effekt det vil have på Europas slagtesvinsproducenter. Omstillingsprocessen i Europa kan tage længere tid end herhjemme, men vi er parate til at hjælpe vores europæiske aftagere.    

I ønskes hermed en rigtig god påske fra Vinderslev teamet

Det variable tillæg på 10 øre/kg i vægtintervallet 88-92,9 kg (uge 14-15 dog 86-90,9 kg) fjernes med udgangen af uge 15, 2019.

Baggrunden for fjernelsen er den senere tids store noteringsstigninger.


For yderligere information se www.tican.dk

Hvis du har spørgsmål ring til Troels Lange tlf. 20802037 eller Jesper Fisker tlf. 20802002.

Med venlig hilsen

VDT GmbH VinderslevVægtgrænseændringer

Da der i forbindelse med påsken mistes 3 slagtedage, er det afgørende for serviceniveauet ifm. afhentning af grise, at vi får grisene rykket frem til slagtning før helligdagene.

Fra uge 14 sænkes øvre vægtgrænse med 4 kg og nedre vægtgrænse med 2 kg, så ny basisvægt bliver 70-95,9 kg.

Efter påske er der planlagt slagtning på følgende lørdage:
• Lørdag den 27. april i Brørup
• Lørdag den 4. maj i Thisted
• Lørdag den 11. maj i Brørup
• Lørdag den 25. maj i Thisted
• Lørdag den 15. juni i Brørup
• Lørdag den 22. juni i Thisted

Fra uge 17 normaliseres vægtgrænserne igen til 72-99,9 kg.

For yderligere information se www.tican.dk

Hvis du har spørgsmål ring til Troels Lange tlf. 20802037 eller Jesper Fisker tlf. 20802002.

Med venlig hilsen

VDT GmbH Vinderslev

Til leverandører af smågrise til NV-Randers A/S

SPANFERKEL

Som situationen er blevet efter 1. januar 2019, ser vi os desværre nødsaget til at stoppe med omsætningen af spanferkel, da nogle af vores leverandører ikke tager det alvorligt nok, med at kontrollere transportegnetheden; især grise med navlebrok.

Dyrlægerne er blevet SÅ strikse, at ved bare den MINDSTE antydning til begyndende sår, får vi omgående en politianmeldelse.

Vi har siden 18. december 2018 til i dag fået 3 politianmeldelser. Chaufføren får en bøde, vi som transportør får en bøde og til sidst vil leverandøren få en bøde. Og vi taler her om mange tusinde kroner til hver!

Vi vil foreslå, at I som producenter, så snart I ser en gris med navlebrok, at I afliver den. Det er bedst for alle parter.

STØRRELSE

Af vedlagte kan man se, hvad vi har modtaget fra nogle af vores samarbejdspartnere i Polen.

Det er NØDVENDIGT, at man som smågriseleverandør, har styr på, hvad ens egne grise vejer, så vi kan blive bekendte med det. Det er vigtigt, så vi ved, hvor mange m2 vores eksportbil skal være i besiddelse af. Vi vil anbefale, at grisen bliver leveret på 28-30 kg.

Hvis eksportbilen bliver stoppet med 600 smågrise, der vejer 5 kg mere end oplyst = 3.000 kg., vil det betyde, at vi bliver påbudt at aflæsse 52 grise; og det koster mange penge, som leverandøren skal betale. Derudover vil der også kunne komme et krav fra køberen, da han ikke har fået leveret det aftalte antal smågrise, som han har bestilt.

Derfor er det VIGTIGT at have styr på, hvad ens egne grise vejer!

Med venlig hilsen

NV-Randers A/S

Vi oplever en stigende efterspørgsel på større delstykker fra kunder i både Europa og Asien. Vi har derfor et ønske om at hæve den gennemsnitlige slagtevægt med ca. 3 kg. Det er baggrunden for, at vi fra 1. januar ændrer vores vægtmaske efter følgende punkter:

• Øvre vægtgrænse øges med 4 kg til 99,9 kg
• Nedre vægtgrænse fastsættes til 72 kg
• Der udbetales et tillæg i basisintervallet 72 – 99,9 kg på 10 øre/kg
• Der udbetales et variabelt tillæg på pt. yderligere 10 øre i vægtintervallet 88,0-92,9 kg. For det variable tillæg gælder: Rykker også ved udsættelser

Vi er bekendte med, at bytteforholdet mellem foder og notering ikke er gunstigt i forhold til at øge slagtevægten pt., hvilket er årsagen til, at vi tilbyder det særlige variable tillæg. Når prisrelationerne igen retter sig med stigende notering og faldende foderpris, må man forvente, at tillægget fjernes.

VægtRegulering kr. pr. kg
50 – 61,9– 5,00
62 – 64,9– 4,50
65 – 67,9– 3,00
68 – 69,9– 2,00
70 – 70,9– 0,25
71 – 71,9– 0,15
72 – 87,9   0,10
88 – 92,9   0,20
93 – 99,9   0,10
100 – 100,9– 0,10
101 – 101,9– 0,50
102 – 102,9– 0,80
103 – 105,9– 1,20
106 – 109,9– 2,50

 

For yderligere information se www.tican.dk

Hvis du har spørgsmål ring til Troels Lange tlf. 20802037 eller Jesper Fisker tlf. 20802002.

Med venlig hilsen

VDT GmbH Vinderslev

Opkrævning af produktionsafgiften på smågrise til eksport

med start fra uge 01, 2019.

Produktionsafgiften er altid blevet pålagt slagteri og eksportør. Afgiften på slagtedyrene er blevet trukket hos leverandøren; mens afgiften for smågrisene – afhængig af praksis hos producent/eksportøren – er afholdt af eksportøren.

Svineafgiftsfonden har besluttet, at produktionsafgiften inddrages som en del af tørkepakken, fordi man ser det som en omkostning for den enkelte producent. Satsen for 2019 er p.t. kr. 1,15 pr. eksporteret gris mellem 15-50 kg.

Se evt. link til svineafgiftsfonden: https://svineafgiftsfonden.dk/om-fonden

Udgifterne vedr. eksport af smågrise er steget betydeligt indenfor de sidste 1-2 år; grundet kraftig opstramning fra myndighedernes side, stiger priserne yderligere fra start 2019:
– satsen pr. kvarter samt grundgebyret for veterinærerne er steget med godt 25%
– vejskat i Tyskland stiger med ca. 30%
– ekstrakontrol ved grænsen forhøjer prisen på transporten med ca. € 200 pr. læs

Med virkning fra uge 01, 2019, vil der derfor på alle afregninger af smågrise til eksport fremgå en særskilt linje med produktionsafgiften.
Fremtidige ændringer i satsen for produktionsafgiften vil blive reguleret løbende; således opkrævningen til enhver tid følger den gældende produktionsafgiftssats fra Svineafgiftsfonden.

Skulle der være spørgsmål til ovenstående, kontakt os da venligst.

Med venlig hilsen

NV-Randers A/S

 

error: Vi tillader ikke kopiering af dette indhold.