Svinepest og hedebølge

Svinepest – nyt udbrud i Polen

Det Polske Veterinærdirektorat  ​​har indenfor de sidste 5 dage fundet flere nye tilfælde af ASF-udbrud i polske tamsvinebesætninger. Bl.a. er den største produktionsregion med 600.000 slagtesvinspladser blevet berørt, hvilket uden tvivl vil medføre ”vanskeligheder” omkring afhentning af svin til slagtning. Det vil også komme til at påvirke afsætningen af smågrise til de berørte områder i den kommende tid, hvilket kan gå ud over dig som landmand.

Vi følger situationen nøje og er i tæt dialog med vores polske samarbejdspartnere og kan allerede nu informere, at der kan komme udfordringer i at afhente de aftalte mængder til aftalte tidspunkter.

 

 

Vejrforhold giver udfordringer

Grundet hedebølge rundt om i Europa kan FVST til enhver tid med meget kort varsel udstede kørselsforbud med grise igennem nogle lande på bestemte tidspunkter på dagen eller i værste tilfælde hele dagen. 

Vi opfordrer alle til at bevare roen og en ordentlig tone i forhold til denne situation, da denne adskiller sig fra de øvrige udfordringer FVST har bragt hele branchen i.

 

Vi vil løbende holde jer orienteret omkring de ovenstående situationer.

 

Med venlig hilsen

NV-Randers A/S

Michael Vinderslev

Tlf. +45 20 80 20 01

af transporter med grise.

Læs vigtig info: Klik her

Fra 1. juli 2019 øges Fødevarestyrelsens indladningskontrol dvs. dyrlægerne vil skærpe kontrollen af grise, der læsses på eksportbilerne.

Hvis grisene vejer mere end det aftalte på ordrebekræftelsen, kan vi risikere, at grisene bliver afvist pga. læssetætheden. Derfor er det meget vigtigt, at grisene vejer det aftalte, således de ikke bliver afvist. Afviste grise må ikke sendes retur til stalden og vil blive aflivet, hvorfor vi bliver nødsaget til at fratrække dem i afregningen.

Fra 15. august styrkes kontrollen af transportegnethed ved indførelse af øget fremdrivning/synstid med 50% længere tid og i nogle tilfælde skal grisene kontrolleres af 2 dyrlæger, således de kan observeres fra begge sider.

Det er meget vigtigt, at man som leverandør har styr på, hvornår en gris er transportegnet eller ej.

Følgende vil blive sorteret fra med risiko for politianmeldelse og bøde:

Halt, blodøre/ørebid, sår generelt, navlebrok for stort eller navlebrok med sår og halebid

Vi opfordrer alle til at være ekstra påpasselige mht. de grise, der udleveres.

Som producenter har I trods alt haft grisene i stalden i 3 måneder og bør vide, hvilke grise der er transportegnede i modsætning til vores chauffører, som har 3 sekunder til at vurdere hver enkelt gris.

Vi håber på jeres forståelse og samarbejdsvilje.

Hvis du har spørgsmål til ovennævnte, er du velkommen til at ringe til Niels Vinderslev tlf. 20802000, Michael Vinderslev tlf. 20802001 eller Torben Nisgaard tlf. 21252455.

Med venlig hilsen

NV-Randers A/S

NV-Randers A/S Vinderslev erobrede 20% af markedsandelene på griseeksport, hvor en indsats med fokus på landmanden i centrum, afsætningssikkerhed, priser i top og gennemsigtighed i handlerne medfører kraftig udvikling.

Smågrise i udvikling året rundt

Året rundt oplever vi efterspørgsel på stabile og seriøse smågrisebesætninger, der har optimal svineproduktion og god fortjeneste som fællesmål. Vi udvælger vores købere med omhu, hvor både likviditet og afsætningspotentiale er grundlæggende, hvilket også er opskriften på vores succes.

Positivt 2019

Årets første kvartal har været rigtig godt for de danske smågriseproducenter, og god gang i det tyske slagtesvinsmarked har haft en markant indflydelse på den positive udvikling, hvor Kinas problemer med ASF vækker tanker med håb om mere eksport fra Europa. Alle erfarne svineproducenter har tidligere oplevet lignende opsving i konjunkturerne, spørgsmålet er bare, om det fortsætter i år? Nogle påstår, at der er et par fantastiske år i vente, dog er der endnu ingen konkrete tiltag som f.eks. eksportudvidelse til Kina. Vi håber på det bedste og observerer både det europæiske marked samt verdensmarkedet nøje. Vi er slet ikke i tvivl om, at hvis der kommer konkrete beviser for al den optimisme, der florerer blandt mange, vil vi udnytte situationen til gavn for vores faste kunder.

Her kan boblen briste

Den umiddelbare optimisme for de næste par år kan indtil videre virke, som at befinde sig i en sæbeboble. Der er mange udefrakommende faktorer, som kan vende situationen 180 grader, såsom Tyskland står fortsat i svinepestens skygge og USA’s svineproduktion er stadig i udvikling. Polen kæmper fortsat med ASF, hvilket truer deres samarbejde med USA grundet svage resultater på området, samt Rumænien kæmper med likviditeten grundet store økonomiske tab i efteråret, hvor svinepesten var i kraftigt udbrud. Vi mener dog ikke, at dette er nye risikofaktorer for det europæiske marked, man skal dog ikke glemme, at de findes. Nuværende måneder er typisk den bedste tid for smågriseproducenter, hvorfor vi først realistisk kan revurdere markedsprognoserne omkring slutningen af maj/juni måned.
Situation herhjemme, hvor man har indskærpet og øget kontrol samt indført nye retningslinjer for producenterne, vil have indflydelse på afsætningen af smågrise. Tiltaget med halekupering kan give udfordringer hos de fleste nuværende aftagere og det er fortsat uvist, hvilken effekt det vil have på Europas slagtesvinsproducenter. Omstillingsprocessen i Europa kan tage længere tid end herhjemme, men vi er parate til at hjælpe vores europæiske aftagere.

Ingen svigt i efteråret!

Vi mener bestemt ikke, at man skal handle til enhver pris, dermed er vi imod at undervurdere og dumpe priserne i efteråret samt kunstigt forhøje dem i foråret. En fast pris året rundt giver langt bedre resultater for landmanden, hvor produktion og afsætning ikke udsættes for sæsonudsving. Nogle har allerede glemt, da deres grise blev solgt til 200 kr. uanset mængde og status i oktober 2018, og selv et højt tillæg i opsvingsperioden kan ikke kompensere det store tab fra efteråret for landmanden, Vi kan med stolthed konstatere at sidste år med over ca. 1 mio. grise via kontraktleveringer, blev ingen af vores kontrakt- og samarbejdspartnere udsat for kontraktbrud, og at tillægget holder året rundt. Bedst opnåeligt tillæg sikrer afsætning, hvor puljens udsving indhenter sæsonens fortjenester til producenterne.

At være næsvis har betalt sig!

NV-Randers A/S Vinderslev har i 2018 indført obligatoriske kontrolbesøg hos de udenlandske kunder, hvor vi sammen drøfter effektivitet samt kvaliteten af besætninger, for at begge parter kan opnå højeste udbytte af sine grise. Vi har svinefaglige rådgivere i Polen, Tyskland og Italien, som står til kundernes rådighed 24-7. Dette giver os unik mulighed for at reagere hurtigere, hindre reklamationer og besværlige erstatningssager, samt optimere produktionens resultater. Fra at være en handelsvirksomhed er vi nu blevet til en strategisk partner for vores danske såvel som udenlandske kunder.

Danmarks reneste Eksportstald

Vi tør sige, at vi har den eksportstald med højeste hygiejneniveau og mindste smitterisiko i Danmark. Vi er ansvarsfulde og effektive samt forsøger altid at være et skridt foran, for at dække markedets og kundernes behov på bedste vis. Vi er specialister i handel med grise siden 1965 og eksport af danske grise siden 1991. NV–Randers A/S håndterer ca. 2 mio. grise året rundt i vores omlæsningsstalde, der er opdelt efter sundhedsstatus, desuden har hver stald 8 adskilte staldafsnit med plads til ca. 750 smågrise i alt. Til lastbilerne har vi 4 haller til manuel indvendig rengøring, og vaskehal til automatisk udvendig vask, alle med kvalitetsudstyr til rengøring og desinfektion samt personale med mange års erfaring, der sikrer top hygiejne. Eget værksted til vores 25 specialbyggede lastbiler, engagerede chauffører og i alt over 60 erfarne, kompetente og ansvarlige medarbejdere gør os til førende aktør på markedet.

Vi glæder os til at høre fra dig 

Den bedste løsning for den enkelte kunde kommer af en tæt dialog og et kyndigt samarbejde, hvorfor vores kompetente medarbejdere altid er klar til at hjælpe på telefon 86 43 41 00 eller via kontaktformularen her på vores hjemmeside. Hvad end det drejer sig om grise til salg, gennemførsel af grisetransport med en af vores 25 specialbyggede lastbiler eller produktionsrådgivning som led i en handel, er vi klar til at hjælpe.

Til vores slagtedyrsleverandører

Da slagterierne har lukket for slagtning både torsdag den 30. maj 2019 og fredag den 31. maj 2019 skal vi have jeres tilmeldinger senest onsdag den 29. maj 2019 kl. 10.00 for de slagtedyr, der skal hentes mandag den 3. juni 2019 og tirsdag 4. juni 2019.

Med venlig hilsen

NV-Randers A/S Vinderslev

Vægtgrænseændringer

Da der i forbindelse med påsken mistes 3 slagtedage, er det afgørende for serviceniveauet ifm. afhentning af grise, at vi får grisene rykket frem til slagtning før helligdagene.

Fra uge 14 sænkes øvre vægtgrænse med 4 kg og nedre vægtgrænse med 2 kg, så ny basisvægt bliver 70-95,9 kg.

Efter påske er der planlagt slagtning på følgende lørdage:
• Lørdag den 27. april i Brørup
• Lørdag den 4. maj i Thisted
• Lørdag den 11. maj i Brørup
• Lørdag den 25. maj i Thisted
• Lørdag den 15. juni i Brørup
• Lørdag den 22. juni i Thisted

Fra uge 17 normaliseres vægtgrænserne igen til 72-99,9 kg.

For yderligere information se www.tican.dk

Hvis du har spørgsmål ring til Troels Lange tlf. 20802037 eller Jesper Fisker tlf. 20802002.

Med venlig hilsen

VDT GmbH Vinderslev

Vi mangler en SPF-chauffør til vores team.

Er du interesseret så læs mere her

Til orientering kan vi hermed meddele, at vi i NV-Randers A/S pr. 1. juli 2018 overtager Handelsmand Rasmus Erik Simonsens kunder vedrørende kørsel af smågrise, svin, søer og orner.

 

Hvad skal du i weekenden?
Vi udstiller på Lemvig Marked og Dyrskue i weekenden 2.-3. juni (09.30-16.00), hvor vi er friske på en god snak om grise  

Da man fra myndighedernes side strammer op på, hvilke svin der er transportegnet og ikke transportegnet, opfordrer vi hermed vores kunder til at læse instrukserne fra Fødevarestyrelsen (se vedhæftede: Transportegnet halebid & brok).

Næsten alt bliver politianmeldt og bøderne bliver større.

Chaufføren får en bøde på kr. 6.000,-, dernæst får NV-Randers A/S en bøde på kr. 13.000,- og til sidst får svineproducenten en bøde på kr. 25.000,-.

Hvis der er svin, som må transporteres under særlige hensyn, hvis de er adskilt i en boks for sig selv, da meddel det venligst ved tilmelding, så chaufføren har mulighed for at planlægge det i forbindelse med læsning.

Det er vigtigt, at man tager det virkelig alvorligt, da bøderne stiger, hver gang man laver en overtrædelse.

Vi har fra Fødevarestyrelsen modtaget følgende orientering i punktform om den nye kontrolprocedure af baggrundserklæringer.

 • Baggrundserklæringer er del af embedsdyrlægens grundlag for udstedelse af certifikater
 • Pr. 1. februar 2018 indføres ny kontrolprocedure
 • Der kommer nye erklæringer på FVST’s hjemmeside i begyndelsen af februar 2018
 • Alle oplysninger / felter på erklæringen skal være udfyldt
 • Ved fejl og mangler i erklæringerne, afvises erklæringen og der kan ikke udstedes certifikater
 • Der bliver skrevet kontrolrapport og sanktioneret ved afvisninger
 • Det er muligt at fremskaffe nye erklæringer, hvis dyrlægens besøgsdato stadig er inden for rammerne
 • Nye erklæringer kan fremsendes på mail eller MMS
 • Fødevarestyrelsen vil fortage administrativ stikprøvekontrol af informationerne i baggrundserklæringerne
  Miljø- og Fødevareministeriet

Det er ekstremt vigtigt, at erklæringerne er korrekte, da de ellers vil blive afvist af embedsdyrlægen i vores samlestald.

Hvis erklæringen afvises medfører det kontrolrapport og sanktioner fra FVST, og vi vil desuden viderefakturere embedsdyrlægens honorar til dig.

Ydermere vil FVST’s dyrlæger foretage kontrolbesøg i besætningen for din regning.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Rikke Vinderslev tlf. 20802025.

 

error: Vi tillader ikke kopiering af dette indhold.