Afsætningssikkerhed ved eksport

Garanti for god afsætningssikkerhed ved eksport

Vi er specialister i kvalitetsleverancer af danske grise. Med over 50 års erfaring samt tæt samarbejde med danske landmænd har vi et solidt grundlag med professionalisme og højeste standarder i centrum. Vi samarbejder med mange landmænd i Danmark, dermed har vi en stor database med både smågrise, slagtedyr og opformeringsdyr i enhver sundhedsstatus og vægt. Vi forhandler både med løsbesætninger, hvor prisen sættes ud fra noteringen samt kontrakt leveringer med fast pris.

Dine grise i vores hænder er vores fælles ansvar for en god handel

Den bedste løsning for den enkelte kunde kommer af en tæt dialog og et kyndigt samarbejde. Når vi omsætter grise for dig, er det grundlæggende at skabe tryghed omkring salget med afsætningssikkerhed i fokus. Der er hård konkurrence på smågrisemarkedet, hvor kvalitet bliver til det afgørende parameter. Vi bestræber os på at være et skridt foran og vil derfor gerne have dig med.

Salget, afhentning og transport planlægges ud fra grisenes sundhedsstatus og størrelse. Trygheden øges markant ved brug af vores egne lastbiler og eksportstalde, fordi dette mindsker smitterisikoen for din besætning. Desuden giver vores omlæsningsfaciliteter de bedste muligheder for kontrol samt sortering, og derfor genvælger eksportkøbere os frem for øvrige eksportstalde i Danmark.

Dine grise er dine penge, og ja, størrelse er vigtigt!

Hvad har du i stalden?

Team Vinderslev ønsker de bedste resultater for din afsætning og takker dig for din tillid til vores professionalisme ved omsætning af dine grise.

For at vi kan sikre en god afsætningssikkerhed for dig samt leveringskvalitet og sikkerhed hos kunden i den anden ende, er det vigtig, at vi har et tæt samarbejde omkring hvilke grise, du har i dine stalde. Det gælder lige fra størrelse på grisene, mængde samt hvilken status og vaccinationer grisene har.

Nøjagtige oplysninger er altafgørende for dine grises fremtidige trivsel hos modtageren, optimale opfedningsresultater og genbestilling af dine grise. Det kan være, at du oplever, at vi ofte spørger til det samme, derfor har vi optimeret vores database, hvor vi har brug for aktuelle oplysninger, og vi ønsker, at du udfylder Oplysningsskemaet.

Husk! ved tilmelding skal der oplyses om størrelsen på den mindste og største gris. Normal vægtforudsætning er, at mindste gris vejer 25 kg og største gris 35 kg, med en gennemsnitsvægt fra 28 kg op til 32 kg. Afviger dine grises vægt fra dette ved levering, skal det meddeles til os hurtigst muligt, dog senest dagen inden afhentning, for at undgå problemer, som kan koste dig fradrag i prisen.

Typiske udfordringer hos aftageren når grisene afviger fra det aftalte

For små ca. 20 kg

 • Staldforhold
 • Forkert opstartsfoder
 • Risici for højere medicinudgifter
 • Forlænget opfedningsperiode

For store ca. 40 kg

 • Eksportsanktioner fra FVST
 • Udvidelse af lastetæthed (3 etager transport)
 • Bøder til transportøren
 • Manglende betaling for ekstra kg

Der kan være dyre konsekvenser for dig når:

 • Vægtspredningen afviger fra aftalte, vil det medføre regulering i tillægget
 • Sundhedsstatus eller vaccinationer som er oplyst forkert, kan medføre erstatningssag mht. til større medicinske udgifter, smitte m.m.
 • Grise, som bliver tilbageholdt af FVST kan ikke fragtes retur til gården, uden at man mister sin Danish godkendelse
 • Manglende øremærker kan medføre bøder fra FVST og fakturering for mærkning i eksportstalden
 • Grisenes forlængede ophold i stalden medfører meromkostninger som påregnes pr. dyr indtil en ny køber findes

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores kvalitetskoordinator Troels Lange, mobil: 20802037, e-mail: troels@vinderslev.dk

Vi vil løbende foretage vægtkontrol af samtlige læs i eksportstaldene i Randers og Rousthøje, hvor mindste og største gris vejes.

Med venlig hilsen
Team Vinderslev

error: Vi tillader ikke kopiering af dette indhold.