Eliteordning

– hvorfor noget godt altid kan gøres bedre?

Den 15. december 2017 blev en ny politisk aftale, Veterinærforlig III, vedtaget af Folketinget, forliget omhandler bl.a. en Eliteordning. Alt tyder på, at Folketinget i samarbejde med dyreværnsorganisationer vil styrke branding af dansk kvalitet igennem eliteordningen, og i løbet af 2018 udvikles og fremlægges et koncept for elitebedrifter, der vil løbe frem til år 2021. Det klare mål pr. dags dato er, at 1/3 af de nuværende svinebedrifter vil kunne være med. Godkendte bedrifter vil få et stempel fra de officielle myndigheder. Folketinget har bevilget 302 millioner kr. til gennemførelse af Veterinærforliget, som har klare mål for de bløde værdier indenfor dyrevelfærd, men klarhed for den økonomiske byrde for den enkelte svineproducent savnes.

Vi må observere nøje, hvilke retningslinjer og love forliget medfører, for udover udsagn fra Miljø- og Fødevareministeren om, at forliget ikke indebærer yderligere økonomiske byrder for landbruget, er der ingen klarhed omkring eliteordningens effekt på sigt.

Til sammenligning kan der måske nævnes Danish ordningen, som landmændene allerede kan vurdere den økonomiske effekt af og f.eks. på eksportmarkedet har denne ordning ingen indflydelse hos importører af danske smågrise.

error: Vi tillader ikke kopiering af dette indhold.