Fødevarestyrelsen styrker kontrollen

af transporter med grise.

Læs vigtig info: Klik her

Fra 1. juli 2019 øges Fødevarestyrelsens indladningskontrol dvs. dyrlægerne vil skærpe kontrollen af grise, der læsses på eksportbilerne.

Hvis grisene vejer mere end det aftalte på ordrebekræftelsen, kan vi risikere, at grisene bliver afvist pga. læssetætheden. Derfor er det meget vigtigt, at grisene vejer det aftalte, således de ikke bliver afvist. Afviste grise må ikke sendes retur til stalden og vil blive aflivet, hvorfor vi bliver nødsaget til at fratrække dem i afregningen.

Fra 15. august styrkes kontrollen af transportegnethed ved indførelse af øget fremdrivning/synstid med 50% længere tid og i nogle tilfælde skal grisene kontrolleres af 2 dyrlæger, således de kan observeres fra begge sider.

Det er meget vigtigt, at man som leverandør har styr på, hvornår en gris er transportegnet eller ej.

Følgende vil blive sorteret fra med risiko for politianmeldelse og bøde:

Halt, blodøre/ørebid, sår generelt, navlebrok for stort eller navlebrok med sår og halebid

Vi opfordrer alle til at være ekstra påpasselige mht. de grise, der udleveres.

Som producenter har I trods alt haft grisene i stalden i 3 måneder og bør vide, hvilke grise der er transportegnede i modsætning til vores chauffører, som har 3 sekunder til at vurdere hver enkelt gris.

Vi håber på jeres forståelse og samarbejdsvilje.

Hvis du har spørgsmål til ovennævnte, er du velkommen til at ringe til Niels Vinderslev tlf. 20802000, Michael Vinderslev tlf. 20802001 eller Torben Nisgaard tlf. 21252455.

Med venlig hilsen

NV-Randers A/S

error: Vi tillader ikke kopiering af dette indhold.