Halekupering – mere kontrol

Miljø- og Fødevareministeren er under pres efter kritik af EU kommissionens konstatering om for lille fremskridt på halekuperinger. 26 ud af 28 medlemslande praktiserer halekupering i svineproduktionen, heriblandt Danmark, Tyskland, Holland og Belgien hvor mindst 95 procent af grisene ikke har krølle på halen.

Reglerne i EU-direktivet er uklare, dermed kan loven ikke udøves ens. Indtil videre har det været tilstrækkeligt, at dyrlægen modtog mundtlig melding fra landmanden om, at der halekupperes grundet problemer med halebid. Opstramning og mere kontrol vil kræve en skriftlig redegørelse fra landmanden om, at han har gjort tilstrækkelige tiltag før halekupering indføres, tiltag såsom tilstrækkeligt mængde af rodemateriale, f.eks. halm, træ og savsmuld. Lige nu er det uvist, hvad der kræves af dokumentationen.

Kuperede haler til eksport

Polen og Tyskland, som er de største aftagere af danske smågrise til opfedning, er ikke meget for at aftage grise med lange haler pga. frygt for halebid. I Danmark halekuperes grisen i de første levedøgn, da er indgrebet mest skånsom og relativt lille for grisen. Hvis man i stedet venter med at kupere til efter afprøvning af diverse rodematerialer, er indgrebet for grisen mere stressende og større, og risikoen for aflivning grundet udbredt halebid væsentlig større. Vi må afvente, hvilke retningslinjer Ministeren vil komme med for næste år for at imødekomme EU-kravene.

 

error: Vi tillader ikke kopiering af dette indhold.