Handel i DK

Handel med grise i Danmark

Vi er en grisehandler som tilbyder både køb og salg af grise i Danmark samt til eksport. Ydermere tilbyder vi opkøb af slagtedyr til danske og udenlandske slagterier.

Hvad efterspørger vi?

Alle sundhedsstatus grise med vægtspredning på 25-35 kg.
Alle partier smågrise fra 200 stk. og opefter.

Er din besætning ikke registreret i SPF-SuS, skal du kunne dokumentere sundhedsstatus ved blodprøver (max. 6 mdr. gamle). Vi skal have åben indsigt i sundhedsstatus med henblik på optimal sammensætning og håndtering af dyrene. Desuden betyder god indsigt i din besætning, at vi kan sælge hurtigere og ofte til bedre priser.

Vi modtager gerne tilmeldinger af sopolte og orner. Denne type dyr kan være mere differentieret i vægtspredning og ser anderledes ud end smågrise til opfedning. Har du en opformeringsbesætning med sopolte og galtgrise til salg, eller vil du købe tilsvarende, kontakt os og vi hjælper dig på bedste vis.

Danske grise til salg, kvalitet og højeste standarder giver god handel

error: Vi tillader ikke kopiering af dette indhold.