Eksportstald

Dear Customer, we are very sorry but this text will be available in Italian soon 🙂

Eksportstald Viborgvej 316, 8920 Randers NV

Vores handel og levering af danske kvalitets grise sikres gennem egne standarder og kontrol inden salget. Vi har vores egen eksportstald, og dermed er vi i stand til at yde vores kunder høj kvalitet, professionel service samt levere gode grise. I eksportstalden bliver smågrisene kontrolleret og sorteret. De får vand og hvile inden den videre transport ud i Europa. Der er 4 adskilte staldafsnit med plads til ca. 750 smågrise i hvert afsnit samt 2 staldafsnit til højstatus grise. Hvert afsnit er opdelt i 8 bokse. Grisene aflæsses og bliver herefter kontrolleret og sorteret af vores medarbejdere.

Vi har også separate stalde til smågrise med ren status samt slagtesvin og søer. Alle pålæsninger planlægges ud fra status på grise og fra den højeste status ned ad, du kan læse mere om danske grise, deres genetik og status m.m. her. Alle dyr kontrolleres og godkendes i eksportstalden af en dyrlæge fra Fødevarestyrelsen. I samarbejde med dyrlægerne laver vi også de nødvendige papirer såsom logbøger og TRACE til hvert læs, som forlader eksportstalden.

Alle grise vejes på vores vægt ved ankomst fra dansk landmand, samt vejes igen inden eksport. Køberen betaler på baggrund af eksport vægt. Alle staldmedarbejdere har været på kompetencekursus og besidder alle påkrævede beviser for samlesteder og dyretransport. Desuden kommunikerer staldmedarbejderne på flere sprog; dansk, engelsk, tysk og polsk.

 

Vi garanterer professionalisme med de højeste standarder

De høje standarder af danske kvalitets grise sikres bl.a. takket være:Eksportstald, Viborgvej 316, 8920 Randers, Danmark

  • Vores tætte samarbejde med Fødevarestyrelsen
  • Opdelte eksportstalde
  • Kvalitetsudstyr til rengøring og desinfektion
  • Eget værksted og servicevogne
  • Elektrisk og certificeret vægt
  • Erfarne, kompetente og ansvarlige medarbejdere
  • Højste standarder og egne krav til kvalitets leverance

 

 

Sådan foregår leverance af gode danske kvalitets grise

Grisene afhentes fra den danske landmand og leveres til vores eksportstald, hvor de vejes på certificeret brovægt. Herefter aflæses grisene, de kontrolleres af medarbejderne og godkendes af dyrlægen. Grisene fodres, vandes og hviler før den videre transport ud i Europa.

Vores eksportstald er udstyret med en separat afdeling til slagtedyr og separat afdeling til smågrise, hvor dyrene ikke har kontakt med de øvrige eksportgrise, dermed minimeres risikoen for infektion og smitte.

Der planlægges ud fra grise med højeste status og nedefter gennem staldene.

 

error: Vi tillader ikke kopiering af dette indhold.