Nyheder


Handelsmand Rasmus Erik Simonsen

Handelsmand Rasmus Erik Simonsen

Til orientering kan vi hermed meddele, at vi i NV-Randers A/S pr. 1. juli 2018 overtager Handelsmand Rasmus Erik Simonsens kunder vedrørende kørsel af smågrise, svin, søer og orner.  

Læs resten »

Lemvig Marked og Dyrskue

Lemvig Marked og Dyrskue

Hvad skal du i weekenden? Vi udstiller på Lemvig Marked og Dyrskue i weekenden 2.-3. juni (09.30-16.00), hvor vi er friske på en god snak om grise  

Læs resten »

Afregninger – udbetaling

Afregninger – udbetaling

Vær opmærksom på at fredag den 11. maj ikke er en bankdag, derfor vil mange betalinger, som burde blive udbetalt torsdag/fredag uge 19, først blive afsendt mandag uge 20.

Læs resten »

Transport af slagtesvin – egnethed

Transport af slagtesvin – egnethed

Da man fra myndighedernes side strammer op på, hvilke svin der er transportegnet og ikke transportegnet, opfordrer vi hermed vores kunder til at læse instrukserne fra Fødevarestyrelsen (se vedhæftede: Transportegnet halebid & brok). Næsten alt bliver politianmeldt og bøderne bliver større. Chaufføren får en bøde på kr. 6.000,-, dernæst får NV-Randers A/S en bøde på […]

Læs resten »


Kontrolprocedure baggrundserklæringer

Kontrolprocedure baggrundserklæringer

Vi har fra Fødevarestyrelsen modtaget følgende orientering i punktform om den nye kontrolprocedure af baggrundserklæringer. Baggrundserklæringer er del af embedsdyrlægens grundlag for udstedelse af certifikater Pr. 1. februar 2018 indføres ny kontrolprocedure Der kommer nye erklæringer på FVST’s hjemmeside i begyndelsen af februar 2018 Alle oplysninger / felter på erklæringen skal være udfyldt Ved fejl […]

Læs resten »

Eliteordning

Eliteordning

– hvorfor noget godt altid kan gøres bedre? Den 15. december 2017 blev en ny politisk aftale, Veterinærforlig III, vedtaget af Folketinget, forliget omhandler bl.a. en Eliteordning. Alt tyder på, at Folketinget i samarbejde med dyreværnsorganisationer vil styrke branding af dansk kvalitet igennem eliteordningen, og i løbet af 2018 udvikles og fremlægges et koncept for […]

Læs resten »

Halekupering – mere kontrol

Halekupering – mere kontrol

Miljø- og Fødevareministeren er under pres efter kritik af EU kommissionens konstatering om for lille fremskridt på halekuperinger. 26 ud af 28 medlemslande praktiserer halekupering i svineproduktionen, heriblandt Danmark, Tyskland, Holland og Belgien hvor mindst 95 procent af grisene ikke har krølle på halen. Reglerne i EU-direktivet er uklare, dermed kan loven ikke udøves ens. […]

Læs resten »

Øget inspektion af vejtransporter

Øget inspektion af vejtransporter

– Undgå ekstraomkostninger! I de seneste måneder har der været øget opmærksomhed omkring internationale vejtransporter, hvilket påvirker de fremtidige inspektioner af bl.a. transporter af levende dyr. Grise ankommet til eksportstalde skal eksporteres, og kan ikke køres tilbage til en dansk bedrift. I den nærmeste fremtid vil reglerne samt sanktionerne og bøderne for transport af levende […]

Læs resten »

error: Vi tillader ikke kopiering af dette indhold.