Nyheder


Kontrolprocedure baggrundserklæringer

Kontrolprocedure baggrundserklæringer

Vi har fra Fødevarestyrelsen modtaget følgende orientering i punktform om den nye kontrolprocedure af baggrundserklæringer. Baggrundserklæringer er del af embedsdyrlægens grundlag for udstedelse af certifikater Pr. 1. februar 2018 indføres ny kontrolprocedure Der kommer nye erklæringer på FVST’s hjemmeside i begyndelsen af februar 2018 Alle oplysninger / felter på erklæringen skal være udfyldt Ved fejl […]

Læs resten »

Eliteordning

Eliteordning

– hvorfor noget godt altid kan gøres bedre? Den 15. december 2017 blev en ny politisk aftale, Veterinærforlig III, vedtaget af Folketinget, forliget omhandler bl.a. en Eliteordning. Alt tyder på, at Folketinget i samarbejde med dyreværnsorganisationer vil styrke branding af dansk kvalitet igennem eliteordningen, og i løbet af 2018 udvikles og fremlægges et koncept for […]

Læs resten »

Halekupering – mere kontrol

Halekupering – mere kontrol

Miljø- og Fødevareministeren er under pres efter kritik af EU kommissionens konstatering om for lille fremskridt på halekuperinger. 26 ud af 28 medlemslande praktiserer halekupering i svineproduktionen, heriblandt Danmark, Tyskland, Holland og Belgien hvor mindst 95 procent af grisene ikke har krølle på halen. Reglerne i EU-direktivet er uklare, dermed kan loven ikke udøves ens. […]

Læs resten »

Øget inspektion af vejtransporter

Øget inspektion af vejtransporter

– Undgå ekstraomkostninger! I de seneste måneder har der været øget opmærksomhed omkring internationale vejtransporter, hvilket påvirker de fremtidige inspektioner af bl.a. transporter af levende dyr. Grise ankommet til eksportstalde skal eksporteres, og kan ikke køres tilbage til en dansk bedrift. I den nærmeste fremtid vil reglerne samt sanktionerne og bøderne for transport af levende […]

Læs resten »

Ny afregningsmodel

Ny afregningsmodel

på slagtesvin i Tyskland – fremtidige smågrisepriser? Pr. 1. januar 2018 er der indført en ny afregningsmodel i Tyskland på slagterierne Tönnies Lebensmittel GmbH & Co. KG, WESTFLEISCH SCE mbH og Vion Food Group. Det betyder en lavere afregning for slagtesvin med dansk genetik på ca. € 1,30 – € 1,40 pr. stk. Samtidig med […]

Læs resten »

Dansk genetik – strukturændringer

Dansk genetik – strukturændringer

DanAvl indrømmer, at have problemer med sine svagheder indenfor international branding og produktudvikling, hvilket er årsag til en ny struktur, for ellers ville det være begyndelsen på DanAvls nedgang. De fleste avlere har tilsluttet sig til DanAvls nye struktur, resten har etableret en ny oplysningsgruppe, som består af 24 avlere, opformeringsbesætningsejere samt Breeders of Denmark […]

Læs resten »

Nye tilfælde af afrikansk svinepest

Nye tilfælde af afrikansk svinepest

Udbrud af afrikansk svinepest i Østeuropa har medvirket til udvidelse af de sorte zoner (risiko lande). SEGES nævner, at der er smitterisiko både ved udenlandske køretøjer og dets personale. Ved at benytte vores eksportstald undgår man, at eksportbiler kommer ind på danske besætninger samt selve kontakten med udenlandske chauffører. I vores eksportstald har udenlandske chauffører […]

Læs resten »error: Vi tillader ikke kopiering af dette indhold.