Øget inspektion af vejtransporter

– Undgå ekstraomkostninger!

I de seneste måneder har der været øget opmærksomhed omkring internationale vejtransporter, hvilket påvirker de fremtidige inspektioner af bl.a. transporter af levende dyr. Grise ankommet til eksportstalde skal eksporteres, og kan ikke køres tilbage til en dansk bedrift.

I den nærmeste fremtid vil reglerne samt sanktionerne og bøderne for transport af levende dyr blive skærpet. Bøderne for overtrædelse af transportreglerne er for øjeblikket kr. 7.500,- til chaufføren og kr. 15.000,- til virksomheden, men fremover kan bøderne og sanktionerne forøges. Hidtil har det været muligt at fortsætte dyretransporten efter betaling af bøden, men i fremtiden vil dette sandsynligvis ikke være muligt, hvor transporten bliver standset med krav om aflæsning på en hvilestation indtil de uregelmæssige omstændigheder bliver løst. Hvis det ikke er muligt at transportere/eksportere grisene forsvarligt, risikerer grisene at blive aflivet af Fødevarestyrelsens dyrlæger.

Den danske landmand, der sælger grise til eksport, har væsentlig indflydelse på hele den internationale transport, for det begynder hos ham, og derfor er det særdeles vigtigt, at grise til eksport overholder de aftalte antal- og vægtintervaller, således transporten kan udføres forsvarligt.

 

 

error: Vi tillader ikke kopiering af dette indhold.