Euro Tier 2016

Szanowny kliencie

Powtarzamy sukces i wystawiamy na EuroTier 2016. Spotkajmy się w Hanowerze, Hala 15 stoisko C11

Dowiedz się więcej o tutaj: EuroTier 2016 Hala 15 stoisko C11

Drogi kliencie_51W0322

Otrzymaliśmy powiadomienie od Duńskiego Urzędu Weterynarii w sprawie wytycznych w przypadku poprawiania, wprowadzania korekty bądź zmian w certyfikatach. Poza wytycznymi w sprawie sporządzania certyfikatów zamiennych, poinformowano nas również, że w przypadku zmiany odbiorcy bądź miejsca docelowego jest wymagane oświadczenie od kom
petentnego organu w kraju docelowym.

Poniżej przetłumaczona informacja, ze strony internetowej Duńskiego Urzędu Weterynarii. Bezpośredni link do strony:

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Erstatningscertifikater.aspx

Certyfikaty zamienne

Kiedy Urząd Weterynarii wymienia certyfikat Intra w systemie TRACES?

Ogólnie rzecz biorąc, certyfikat to wydane zaświadczenie z organu kraju wysyłającego do władz w kraju docelowym, dotyczące konkretnej przesyłki.

Fakt że zaświadczenie jest wydane oznacza, że urzędowy lekarz weterynarii podpisał, opieczętował i przekazał w ukończonej wersji papierowej certyfikat eksporterowi lub przewoźnikowi.

Urzędowy lekarz weterynarii wydając certyfikaty, objęty jest przepisami między innym z:  

 • Rozporządzenia nr.20 z dnia 07/01/2016 o handlu wewnątrzwspólnotowym trzodą chlewną
 • Dyrektywy 64/432/EØF
 • Decyzji 2008/185/ EF
 • Rozporządzenia (EU)206/2010 jaki (EU) Nr.2016/922

Wymiana świadectwa to wydanie nowego certyfikatu, i jest to zastąpienie świadectwa już przyznanego. W TRACES jest identyfikowalność między zastąpionym świadectwem i nowym certyfikatem.

Kiedy Urząd Weterynarii wydał i wręczył certyfikat eksporterowi lub przewoźnikowi, certyfikaty nie są zmieniane, poza zmianami z następujących warunków:

 • Odkrycie wad i braków, gdzie błąd popełnił Urząd Weterynarii, jaki gdzie organ ma możliwość sprawdzenia, czy doszło do błędu.
  • Przykład: Liczba zwierząt nie została poprawiona, pomimo odrzucenia zwierząt z tej przesyłki przez organ.
  • Przykład: Błąd w dodatkowych gwarancjach na części 2 (Informacje zdrowotne)
 • Właściwy organ miejsca przeznaczenia lub kraj tranzytu zwrócił się z wnioskiem do Urzędu Weterynarii w celu skorygowania błędów lub wad w wydanym certyfikacie, na przykład
  • Przykład: Korekta przeznaczenia
  • Przykład: Korekta odbiorcy

Oznacza to, że błędy w świadectwie TRACES popełnione przez osobę wystawiająca (niezatwierdzającą), nie spowodują wykonania certyfikatu zastępczego.

Jednakże w przypadku bezpośredniego eksportu ze stada, gdzie nie znajduje się komputer na miejscu, i gdzie w związku z wydrukowanym certyfikatem dokonano korekt w kwestii np. nr. rejestracyjnych samochodu, będzie sporządzony certyfikat zastępczy, na podstawie wersji z papierowej i korekty dokonanej na miejscu.  

Dlatego ważne jest, by eksporter dopilnował, aby dać prawidłowe informacje od samego początku w celu wcześniejszego powiadomienia w portalu Eksportowym.

Oczywiście korekty są wykonalne na wystawionym ale jeszcze niezatwierdzonym certyfikacie. Ale im więcej poprawek do części 1-szej świadectwa INTRA dla zwierząt, tym dłużej trwa procedura ukończenia świadectwa. W związku z tym, cena za zatwierdzenie przesyłki może być wyższa.

Ponadto zmiany odnoszące się do przesyłek, które zgłaszane są później niż okres powiadamiania z wyprzedzeniem, i które wywożone są bezpośrednio od stada, przewidują możliwe obciążenie wyższą opłatą.

 

error: Vi tillader ikke kopiering af dette indhold.