Warchlaki, tuczniki i maciory

Szanowny kliencie, już niedługo ten tekst będzie dostępny w języku polskim. 

Genetik og racer på danske grise

Grise racer

Kvaliteten er sikret ved, at alle dyr vi formidler, er af dansk genetik, samt fri for trikiner og halothen gen, det såkaldte ”stress-gen”. Takket være de optimale krydsninger er danske landmænd i stand til at levere de bedste smågrise til opfedning og mest kødrige slagtedyr. Krydsninger af Landrace, Yorkshire og Duroc er særpræget for det danske avlssystem.

Landrace og Yorkshire er hundyrracer og er kendt for en høj frugtbarhed. Landracen har en god slagtekvalitet med et højt kødindhold, hvor Yorkshire scorer topkarakterer i produktioneffektivitet, høj kødprocent, tilvækst samt lavt foderforbrug, hvilket giver optimalt afkast ved slagtning.

Sammenlignet med de øvrige lande i Europa har Danmark den største population af Duroc race, der bruges som ornerace ved krydsninger med LY-søer. Duroc stammer fra Nord Amerika og kom til Danmark i 1977, siden da er genetikken forbedret af Dan Avl, og nu er kødindhold samt tilvækst blevet forhøjet.

Danske svineproducenter arbejder primært med 2 krydsningsformer. Den ene er LY/YL hundyr med Duroc orner, hvilket sikrer fuld krydsningsfrodighed og dermed en god kødkvalitet samt produktioneffektivitet. Den anden krydsning er zigzag krydsning, hvor man skiftevis laver egne sopolte af enten L eller Y. Ved enhver krydsning opstår en heterosiseffekt, som betyder en forbedring af dyrenes egenskaber i forhold til forældreracernes egenskaber.

Du kan læse mere om genetik og avlsdyr på følgende sider: DanAvl og Breeders of Denmark.

Fødevaresikkerhed bidrager kvalitet

Landmændene er det første forsyningsled i kæden ”fra jord til bord”, og jo bedre grundlag desto højere er kvaliteten videre i kæden. Dansk svinekød er siden 1985 erklæret fri for hormoner, tungmetaller og pesticider. I forhold til andre europæiske lande er forekomsten af Salmonella lav; 1,2 % i 2012. I tabellen ses forekomsten af reststoffer i svinekød sammenlignet med andre europæiske lande.

  Danmark Tyskland Holland Belgien Polen
Væksthormoner 0 7 0 0 1
Tungemetaller 0 39 1 0 7
Forbudte stoffer 0 1 3 1 0
Antibiotika 5 327 6 4 11
Kilde: Landbrug og Fødevarer

Har du spørgsmål til dansk svineproduktion, eller ønsker du sparring til din egen besætnings trivsel, kontakt os gerne.

Vores faglige rådgiver står klar med en hjælpende hånd – fordi gode og sunde grise samt vores kundeservice er i centrum.

Sundhedsstatus

I tabellen kan du se de mest almindeligt forekommende sygdomme/mikroorganismer i danske grisebesætninger. Besætningen kan have ingen, en eller flere sygdomme/mikroorganismer, alt dette vil fremgå af vores informationer.

Du kan også tjekke CHR-nr. i SPF-SuS registeret, hvis landmanden er tilmeldt ordningen.

 TYPE SPF status Mulige mikroorganismer VACCINER (mest anvendte)
Smågrise BLÅ MYC  /  AP 2 +AP 6 + AP 12

PRRS = DK, VAC  /NYS

Cirko / Hypobac

Porcilis / PCV 2

Ap2 / Myc / Prrs / Influenza

Opformerings dyr RØD Samme som smågrise Samme som smågrise

Diverse statusoplysninger SPF-SuS / UKENDT

I tilfælde af manglende tilmelding til SPF-SuS registeret vil besætningsstatus forekomme som ”Ukendt”. ”Ukendt” betyder, at SPF-SuS ikke har modtaget sundhedsoplysninger på besætningen, hvilket skyldes landmandens manglende deltagelse i denne frivillige ordning. Selve ordet ”Ukendt” betyder Ukendt dvs. ikke oplyst og ikke andet. Der findes f.eks. mange ren BLÅ besætninger, som ikke er med i SPF-SuS registeret, hvor betegnelsen ”Ukendt” vil fremkomme. At besætningen er ”Ukendt” i status, betyder ikke, at grisene er konventionelle. Konventionelle grise i Danmark er fra besætninger, der bærer Ap2 eller NYS sygdom, resten af status er ikke afgørende, for så længe grise bærer Ap2, så er de konventionelle.

error: Vi tillader ikke kopiering af dette indhold.