Produktionsafgift smågrise eksport

Opkrævning af produktionsafgiften på smågrise til eksport

med start fra uge 01, 2019.

Produktionsafgiften er altid blevet pålagt slagteri og eksportør. Afgiften på slagtedyrene er blevet trukket hos leverandøren; mens afgiften for smågrisene – afhængig af praksis hos producent/eksportøren – er afholdt af eksportøren.

Svineafgiftsfonden har besluttet, at produktionsafgiften inddrages som en del af tørkepakken, fordi man ser det som en omkostning for den enkelte producent. Satsen for 2019 er p.t. kr. 1,15 pr. eksporteret gris mellem 15-50 kg.

Se evt. link til svineafgiftsfonden: https://svineafgiftsfonden.dk/om-fonden

Udgifterne vedr. eksport af smågrise er steget betydeligt indenfor de sidste 1-2 år; grundet kraftig opstramning fra myndighedernes side, stiger priserne yderligere fra start 2019:
– satsen pr. kvarter samt grundgebyret for veterinærerne er steget med godt 25%
– vejskat i Tyskland stiger med ca. 30%
– ekstrakontrol ved grænsen forhøjer prisen på transporten med ca. € 200 pr. læs

Med virkning fra uge 01, 2019, vil der derfor på alle afregninger af smågrise til eksport fremgå en særskilt linje med produktionsafgiften.
Fremtidige ændringer i satsen for produktionsafgiften vil blive reguleret løbende; således opkrævningen til enhver tid følger den gældende produktionsafgiftssats fra Svineafgiftsfonden.

Skulle der være spørgsmål til ovenstående, kontakt os da venligst.

Med venlig hilsen

NV-Randers A/S

 

error: Vi tillader ikke kopiering af dette indhold.