Svinepest og hedebølge

Svinepest – nyt udbrud i Polen

Det Polske Veterinærdirektorat  ​​har indenfor de sidste 5 dage fundet flere nye tilfælde af ASF-udbrud i polske tamsvinebesætninger. Bl.a. er den største produktionsregion med 600.000 slagtesvinspladser blevet berørt, hvilket uden tvivl vil medføre ”vanskeligheder” omkring afhentning af svin til slagtning. Det vil også komme til at påvirke afsætningen af smågrise til de berørte områder i den kommende tid, hvilket kan gå ud over dig som landmand.

Vi følger situationen nøje og er i tæt dialog med vores polske samarbejdspartnere og kan allerede nu informere, at der kan komme udfordringer i at afhente de aftalte mængder til aftalte tidspunkter.

 

 

Vejrforhold giver udfordringer

Grundet hedebølge rundt om i Europa kan FVST til enhver tid med meget kort varsel udstede kørselsforbud med grise igennem nogle lande på bestemte tidspunkter på dagen eller i værste tilfælde hele dagen. 

Vi opfordrer alle til at bevare roen og en ordentlig tone i forhold til denne situation, da denne adskiller sig fra de øvrige udfordringer FVST har bragt hele branchen i.

 

Vi vil løbende holde jer orienteret omkring de ovenstående situationer.

 

Med venlig hilsen

NV-Randers A/S

Michael Vinderslev

Tlf. +45 20 80 20 01

error: Vi tillader ikke kopiering af dette indhold.