Varsling – ændring af variabelt tillæg

Det variable tillæg på 10 øre/kg i vægtintervallet 88-92,9 kg (uge 14-15 dog 86-90,9 kg) fjernes med udgangen af uge 15, 2019.

Baggrunden for fjernelsen er den senere tids store noteringsstigninger.


For yderligere information se www.tican.dk

Hvis du har spørgsmål ring til Troels Lange tlf. 20802037 eller Jesper Fisker tlf. 20802002.

Med venlig hilsen

VDT GmbH Vindersleverror: Vi tillader ikke kopiering af dette indhold.