Vi blev klogere….

Tak for en hyggelig og lærerig Svinekongres og årsmøde i Herning, med den største deltagelse i mange år – næsten 2.000 deltagere til kongressen og halvdelen deltog i festen om aftenen.

Som altid levede kongressen op til vores forventninger, og vi mødte rigtig mange kollegaer fra branchen og skabte nye bekendtskaber.

Her kan du læse vores opsummering og konklusion fra kongressen på de væsentligste punkter, med henblik på fremtiden for svinebranchen i Danmark:

Kongres

DanAvl

Svineproduktion i Danmark - Noteringer

Der var spænding fra starten på kongressen mht. det nye DanAvl. Som forventet var der stor uenighed fra begge lejre, så det bliver spændende at følge udviklingen i sagen.

Svineproduktion

Danmarks bedste smågriseproducent blev fremhævet og honoreret, da han kan producere en 30 kg gris til kr. 286,-, hvilket lyder helt fantastisk spændende og udfordrende at leve op til.

Bemanding af produktionsstaldende generelt kom under kritik af landbrugslærlingene, der peger på manglende ledelse og støtte i svinebesætningerne. En ung landbrugsstuderende berettede, at halvdelen af hendes klasse er stoppet pga. dette, hvilket ikke er godt, når landbruget mangler kvalificeret arbejdskraft.

Udbud af besætninger i Danmark

Som forventet er so antallet i 2016 faldet og er pt. på ca. 940.000 søer. Det skyldes en del lukninger/konkurser, som har været det højeste antal i mange år, men udviklingen ser ud til at vende.

Indtjening

Prognosen for indtjening på svineproduktion blev opjusteret for 3. og 4. kvartal i forhold til budgettallene, og tallene for 2017 vurderes til at blive en smule højere, såfremt de ydre omstændigheder forbliver som forventet. Knap kr. 10,- for slagtesvin noteringen og beregnet smågrise notering kr. 364,- samt eksport noteringen kr. 395,-.

Eksporten af smågrise forventes i år at blive ca. 13 millioner, og det forventes, at den vil stige yderligere de kommende år. Både Polen og Tyskland er fortsat meget vigtige smågrisemarkeder for Danmark.

Der blev slagtet ca. 19 millioner svin i 2015, hvilket er en lille fremgang i forhold til 2014. Der forventes dog, at 2016 afsluttes med et lavere resultat.

Kinakina

VSP var på studietur i Kina i maj måned. Den kinesiske købestærke mellemklasse er begyndt, at få præferencer såsom kvalitet og dyrevelfærd, når de køber ind. Den unge generation undergår også kulturelle ændringer, hvor de sigter efter vestlige købemønstre, og vil gerne kunne købe forarbejdet kød i supermarkeder, frem for på de tidligere fersk køds markeder. Derfor forventes der en stigende eksport til Kina.

Nyheder

Løsgående diegivende søer: Flere landmænd lægger om til løsdrift, hvilket øger dyrevelfærden, men samtidig medfører flere omkostninger, såsom højere dødelighed af smågrise. Dermed er slutresultatet et spørgsmål om: Er forbrugerne villige til, at betale en højere pris, således løsdrift bliver rentabelt?

Antibiotikafri grise: Er der en fremtid for det? Det bliver en dyrere gris, at producere og her er spørgsmålet igen: Er forbrugeren villig til at betale?

Økologisk svineproduktion har endnu i år gjort det rigtig godt med en solid bundlinje. Spørgsmålet er: Vil det vare ved?

Seminarer

SvineproduktionMavesår – hvad ved vi

Der har været store udfordringer med mavesår hos grisene i det forgangene år. Man har altid ment, at det skyldtes foderet. Nu er der mere, der tyder på, at infektioner også har en væsentlig indflydelse. I 2016 er der lavet forsøg med at fodre med wrap-hø, som har givet positive resultater, men udfordringer med gyllesystemerne. Det er vigtigt, at have nok foderpladser, da fyldte mavesække giver mindre tilfælde af mavesår.

Kend din fremstillingspris for smågrise og slagtesvin

Man ved, at salgsprisen varierer fra uge til uge, mens fremstillingsprisen i dag kun beregnes 1-2 gange om året. Vores vurdering er, at kendskabet til egen aktuelle fremstillingspris er vigtig, for at have mulighed for at agere; f.eks. ændre foderstrategi, management, medicinering osv.

Hjerter til grisen

Overfor forbrugerne vil der komme et mærkningssystem, som er fra 1 til 3 hjerter. Dyrevelfærdsmærket fortæller forbrugerne, hvilken grad af dyrevelfærd, der gemmer sig bag produktet. En helt konventionel gris får ingen mærkning, mens en gris, der har haft en løsgående opvækst, med halm, lang hale, født af løsgående diegivende søer, vil modtage 1 til 3 hjerter. Mærkningen bliver synlig på kødet i butikkernes kølediske, eftersom mærkningen henvender sig til forbrugerne.

kinaPostkort fra Kina

Kulturen ændrer sig i Kina, de spiser dog stadig mange grise, og mere af svinekødet importeres fra Danmark. Købemønstret er ændret, og går i den retning, som man ser i Vesten, hvor kødet købes i supermarkeder. Den stigende import skulle forhåbentlig blive en fordel for dansk svineproduktion, grundet Kinas manglende konkurrenceevne, da kinesiske svineproducenter største udfordringer er miljøet, dyrt foder og dårligt drikkevand samt husdyrssygdomme.

Tönnies i Danmark og internationalttoennies-logo-1

En rigtig spændende beretning omkring en af de største spillere i Europa, og efterhånden også i verden, indenfor slagtning, forædling og salg af kødprodukter. Tönnies er repræsenteret i 80 lande og beskæftiger 12.200 medarbejdere. Efter vores mening var Tönnies’ overtagelse af Tican slagterierne det bedste, der kunne ske for dansk svineproduktion.  Det har givet konkurrencen tilbage på det danske slagtesvins marked, og deres fremtidige afregningssystem på slagtesvin, tror vi vil skabe røre herhjemme.

VSP i fremtiden

VSP vil også være der for svineproducenterne i fremtiden, hvis der altså er en fremtid, eftersom nogen tør satse stort i handel. Vi mener, at det er dybt uansvarligt, at lade udenlandske transporter fra risikolandene/zoner læsse direkte hos danske landmænd, efter blot 48 timers karantæne. Smitterisikoen for Afrikansk svinepest er til dels udbredt i Østeuropa, med indtil nu stigende fund af smittede besætninger af både tamme dyr og vildsvin. Vores anbefaling vil være, at man kun burde læsse ved samlesteder indtil risikoen for smitten er ovre, primært for at beskytte dansk svineproduktion. Det blev desuden oplyst, at ved et eventuelt svinepestudbrud i Danmark vil det koste branchen mindst kr. 2,5 mia. hvis/når første tilfælde bliver konstateret.

error: Vi tillader ikke kopiering af dette indhold.