Rengøring og smittebeskyttelse

Rengøring

Vi har forhøjede rengøringsstandarder i vores lastbiler og eksportstald, og ja, vi tør sige at: Vi har den reneste eksportstald med den mindste smitterisiko i Danmark.

Stalde: Alle stalde bliver hver dag rengjort og desinficeret, så der er minimal risiko for sygdomssmitte. Der kommer altid rent ovntørret savsmuld i hver sti, så grisene har noget at ligge og rode i.

Lastbiler: Alle lastbiler bliver vasket og desinficeret efter hver aflæsning. Vi har egen vaskehal til automatisk udvendig vask samt 4 haller til manuel indvendig rengøring af lastbilerne, så de altid er rene; ligeledes for at minimere risikoen for smitte og overholde vores høje standarder.

Arbejdstøj: Vask af kedeldragter varetages af en ekstern leverandør, Berendsen Textil Service A/S, der er specialiseret i kemisk desinficering af tekstiler til brancher med højt hygiejneniveau.

Rengøring

SPF smittebeskyttelse og hygiejne

Al transport mellem SPF-besætninger udføres i en af vores 3 specialbyggede lukkede, hvide SPF-lastbiler. Ved transport i SPF-systemet er det altafgørende, at der ikke overføres sygdomssmitte fra det ene læs til det efterfølgende, og transportrummet rengøres og desinficeres efter hvert læs. Desuden er der 12 timers karantæne før pålæsning af grise med højere sundhedsstatus end det foregående læs. Der er også præcise regler for, hvordan chaufføren skal pålæsse og aflæsse grisene. Lastbilernes ventilationsluft bliver UV-belyst og filtreret for smitstoffer udefra inden luften kommer ind til grisene. Det såkaldte UVC, hvor for-filteret fjerner de større partikler og UVC-lyset derefter dræber bakterier og virus i indsugningsluften. Der kan kun komme luft ind via filtrene, og derfor kaldes lastbilerne lukkede.

SPF biler

error: Vi tillader ikke kopiering af dette indhold.